Arvutijoonestamine ja 3D modelleerimine

Компьютерное черчение и 3D моделлированиеKursuse moodulid ja nende sisu:
1. Moodul "SketchUp"    Rus    Est
1.1. Tutvustus SketchUp tarkvaraga. Põhilised redigeerimisvõtted SketchUpis. Kihid. Grupid ja komponendid. Objektide omavaheline suhtlus. Materjalid ja värvused.
2. Modul "SolidWorks"
2.1. Tutvustus SolidWorks tarkvaraga. Eskiisi loomine. 3D objekti modelleerimine ja redigeerimine. Koostude loomine. Objektide konfiguratsiooni kasutamine. Tehnilised joonised.
3. Modul "AutoCad"
3.1. Tutvustus AutoCad tarkvaraga. AutoCAD_i käsusüsteem. Koordinaatsüsteem, absoluutsed ja suhtelised koordinaadid. Graafilised objektid. Põhilised redigeerimisvõtted. Kihtide moodustamine ja kasutamine.
4. Modul "Blender"
4.1. Tutvustus Blender tarkvaraga. Lihtsamate objektide modelleerimine: Blender kasutajaliides. Navigatsioon.Põhi kiirklahvid ja objekti põhimuutused. Töö materjali ja tekstuuriga.