SolidWorks


Tutorials of SolidWorks
SolidWorks Tutorial For Beginners (Youtube)

UUS PROJEKT
Новый проект

Part(detailide loomine-создание детали)
Assembly (koostude komplekteerimine-сбор модели).
Drawing(2D jooniste vormistamine-технический чертеж)

PÕHIEKRAAN
Основной экран

PÕHINUPUD OBJEKTIDE LOOMISEKS
Основные кнопки

ESKIISI LOOMINE
Создание эскиза

Eskiisi(Sketch) loomiseks valida vahend Sketch ning seejärel soovitud tasapind. Sama tulemuse saab ka valides sobiva tasapinna ning seejärel soovitud töövahendi. Tegevuse tulemusena sisenetakse nn. Sketch režiimi ja keeratakse ekraan valitud pinna suhtes pealtvaatesse.


Line– loob sirglõigu kahe otspunkti järgi.
Point– loob punkti etteantud kohta.
Spline – loob sisestatud punktide järgi avatud või kinnise kõvera.
Arc- loob kaare.
Circle–loob ringi
Rectangle– loob ristküliku
Ellipse– loob ellipsi
Rectangle– loob ristküliku
Polygon– loob hulknurga
Fillet – kumerdab kahe lõikuva joone lõikepunkti etteantud raadiusega.
Chamfer – loob kahe lõikuva sirge lõikepunkti faasi, lubab määrata kummagi joone otsast lõigatavat pikkust.


Mõõtude ja seoste määramine

Lisa vajalikud mõõdud (Dimension) ja seosed (Add Relation) nii, et eskiisi kontuur oleks must

HARJUTUSED 1 (УПРАЖНЕНИЯ 1)


TEHNILINE JOONIS
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

Jooniseid saab luua kas osadest või komplekteeritud mudelist. Mudelist genereeritakse vaated automaatselt.

• Märkmed, mõõtmed ja tolerantsid saab kergelt lisada joonisele, kuhu vaja.
• Loome uut joonist Drawing ja valime paberi suurust.
Lisame detaili või koostu ja valime vaadet
Põhitegevused:
Vaadete, detailide , lõigete lisamiseks

Mõõdud, lisa info….


PRAKTIKA VARIANDID


KOOSTUD
Монтаж

Projekteerimisprotsessivarases staadiumis on väga oluline analüüsida koostudetaile vältimaks osade omavahelisi kokkupõrkeid või soovimatuid vahesid, mis võivad tingida tootmisvigu.

Loo uus projekt (Assembly)
Создать новый проект(Assembly)
• Lisa vajalikud koostude osad (Part)
Добавить необходимые детали (Part)

• Paneme osad kokku, kasutades erinevaid ühendusi (Mate)
Соеденить детали, указав общие связи (Mate)


Grinder Assy(DOWNLOAD)


3D PUZZLE


TicTacToeHARJUTUSED


LOOVTÖÖ